POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA Hypertron

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA
HYPERTRON® 

WZROST PRODUKTYWNOŚCI ISTNIEJĄCYCH
URZĄDZEŃ DO CIĘCIA STRUMIENIEM
WODY O CO NAJMNIEJ 30%

Przy użyciu pompy HYPERTRON® osiąga się wzrost szybkości cięcia i efektywności energetycznej o 30 do 50% dzięki serwotechnologii połączonej z ultrawysokim ciśnieniem.

HYPERTRON® oferuje wydajność wynoszącą 2,9 litra na minutę przy ciśnieniu 6000 bar lub 4,3 litra na minutę przy ciśnieniu 4000 bar. Niezależnie od tego, czy używane mają być dwie głowice tnące, czy tylko jedna, HYPERTRON® zapewnia właściwe ciśnienie od 100 do 6000 bar. Elastyczność i wysoka wydajność w jednym.

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA Hypertron

HYPERTRON® to produkt europejski.

Klienci kupują europejski produkt...

 • ponieważ dostosowany jest do potrzeb firm europejskich.
 • ponieważ opracowany został z uwzględnieniem odpowiedzialnego obchodzenia się z naszymi zasobami.
 • ponieważ jest łatwy w konserwacji i pasują do niego wszystkie powszechnie używane narzędzia metryczne.
 • ponieważ spełnia wymagania europejskich norm i oczekiwań jakościowych.
Wysokowydajny serwonapęd do optymalnej regulacji ciśnienia i wydajności tłoczenia

NIECO INNA ZASADA DZIAŁANIA

Regulowany częstotliwościowo serwonapęd sparowany z czujnikiem wysokiego ciśnienia gwarantują dokładną regulację ciśnienia.

Wartość rzeczywista ciśnienia roboczego mierzona jest w przewodzie wysokiego ciśnienia i przekazywana do urządzenia sterowniczego. W ten sposób tworzony jest obwód regulacji, który przez wartość zadaną ciśnienia automatycznie dopasowuje się do wybranej średnicy dyszy tnącej.

Silnik może przyspieszyć w ciągu 60 milisekund do 2700 obrotów na minutę. Przy zamkniętej głowicy tnącej silnik zatrzymuje się i nie zużywa energii. Cieplnie obieg pracy pompy SERVOTRON/HYPERTRON® ma zdecydowanie wyższy

ZALETY

 • Ponad 24% oszczędności energii
 • Niższy poziom hałasu < 78 dB(A)
 • Perfekcyjne sterowanie wysokiego ciśnienia
 • Minimalne szczytowe wartości ciśnienia
 • 30-50% wyższa szybkość cięcia
Wysokowydajny serwonapęd do optymalnej regulacji ciśnienia i wydajności tłoczenia
Wysokowydajny serwonapęd do optymalnej regulacji ciśnienia i wydajności tłoczenia

HYPERTRON® 60.45

Moc napędu: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 45 kW
Ciśnienie robocze: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6000 bar
Wydajność pompy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 0,9/min

ZALETY W SKRÓCIE

1

Pompa HYPERTRON® wyposażona standardowo w chłodnicę olejowo-powietrzną nie tylko oszczędza pieniądze, ale dba również o środowisko. Chłodnica zamontowana jest wewnątrz miski olejowej, co nie tylko jest warunkiem oznakowania CE, ale w razie nieszczelności chroni środowisko.

2

Łatwość serwisowania zapewnia komfortowe urządzenie sterownicze pompy. Zbliżające się konserwacje zaworów sygnalizowane są przez czujniki temperatury. Zawór bezpieczeństwa i przetwornik wysokociśnieniowy umieszczone są na wysokości roboczej.

3

Dwa zespoły filtracyjne zatrzymują ciała obce przed przetwornikiem wysokociśnieniowym i zapobiegają szkodom.

4

Elastyczność i pełna wydajność osiągane są przy ciśnieniu 4000 bar oraz 6000 bar dzięki zastosowaniu dwóch pomp hydraulicznych. Przy niższych ciśnieniach druga pompa hydrauliczna włączana jest dodatkowo, aby udostępnić niezbędną objętość oleju.

5

Tłumik pulsacji o objętości 1,72 l tłumi wahania ciśnienia do minimum i w ten sposób dba o dobrą jakość cięcia i zmniejszenie zużycia rur i komponentów wysokociśnieniowych.

Przetwornik wysokociśnieniowy HYPERTRON®:

ULTRAWYSOKIE CIŚNIENIE W NIEZAWODNY SPOSÓB

Przetwornik wysokociśnieniowy HYPERTRON®:

STEROWANIE POMPY HYPERTRON®

Sterowanie elektroniczne z celowymi dodatkami w standardzie:

 • Różne funkcje analityczne dzięki czujnikom temperatury (patrz ilustracja)
 • Funkcja Master-Slave dla maksymalnie trzech pomp HYPERTRON® jest standardem
 • Przyłącze magistrali Profibus do sterowania maszyny
 • Przemiennik częstotliwości do sterowania serwonapędu
 • Łagodny rozruch, aby unikać szczytowych wartości prądu
 • Elektroniczny dziennik do rejestracji danych eksploatacyjnych
STEROWANIE POMPY HYPERTRON®