POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA Hytron

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA
Hytron®

PROFESJONALNA POMPA O DUŻYM STRUMIENIU OBJĘTOŚCI DO ZASTOSOWAŃ WIELOGŁOWICOWYCH

RÓWNOMIERNY SYGNAŁ CIŚNIENIA DLA ZAPEWNIENIA WYSOKIEJ PRODUKTYWNOŚCI

Sprawdzona technologia 4000 bar połączona z dużymi wydajnościami jest wysoko ceniona przez profesjonalistów. Specjalnie dla zastosowań wielogłowicowych pompa HYTRON® zapewnia zawsze żądaną ilość wody pod wysokim ciśnieniem.

HYTRON® oferuje 6,0 lub 7,6 litra na minutę przy ciśnieniu 4000 bar. Niezależnie od tego, czy używane są dwie, czy cztery ścierne głowice tnące jednocześnie, pompa HYTRON® oferuje bezstopniowo ciśnienie od dziesięciu do 4000 bar. Dzięki dwóm sfazowanym przetwornikom ciśnienia uzyskuje się optymalną jakość cięcia.

POMPA WYSOKOCIŚNIENIOWA Hytron

HYTRON® to produkt europejski.

Klienci kupują europejski produkt...

  • ponieważ dostosowany jest do potrzeb firm europejskich
  • ponieważ opracowany został z uwzględnieniem odpowiedzialnego obchodzenia się z naszymi zasobami
  • ponieważ jest łatwy w konserwacji i pasują do niego wszystkie powszechnie używane narzędzia metryczne
  • ponieważ spełnia wymagania europejskich norm i oczekiwań jakościowych.
Zoptymalizowana dla profesjonalistów

KONWENCJONALNA ZASADA DZIAŁANIA Z RÓWNOMIERNYM CIŚNIENIEM

Dwa przetworniki ciśnienia regulowane są przez dwie wielotłoczkowe pompy osiowe i wyrównywane do optymalnego przebiegu ciśnienia przez elektroniczne sterowanie zaworu proporcjonalnego.

Pompa HYTRON® wyposażona jest standardowo w dwa przetworniki ciśnienia. Skoki sterowane są elektronicznie, w połączeniu z dużym pulsatorem 2,49 l minimalizowane są wahania ciśnienia. Rezultatem jest dobra jakość cięcia również przy dużych wydajnościach pompy.

Zoptymalizowana dla profesjonalistów
Zoptymalizowana dla profesjonalistów

HYTRON® 40.55 /40/75

Moc napędu: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 55 und 75 kW
Ciśnienie robocze: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 4000 bar
Wydajność pompy: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 6,0 und 7,6 l/min

ZALETY W SKRÓCIE

1

Dzięki dwóm sfazowanym przetwornikom wysokociśnieniowym HYTRON® wytwarza bardzo równomierny sygnał wysokiego ciśnienia. Przetworniki wysokociśnieniowe pracują z przesunięciem, aby zawsze jeden oferował pełne ciśnienie, kiedy drugi zmienia kierunek pracy.

2

Łatwość serwisowania zapewnia manometr umieszczony na wysokości roboczej i zawór odciążający.

3

Dwa zespoły filtracyjne zatrzymują ciała obce przed przetwornikiem wysokociśnieniowym i zapobiegają szkodom.

4

Każdy przetwornik ciśnieniowy zasilany jest olejem hydraulicznym przez własną wielotłoczkową pompę osiową. W razie potrzeby i w celach naprawczych można aktywować lub dezaktywować każdy pojedynczy przetwornik wysokociśnieniowy. W przypadku serwisowania można wymontować jeden przetwornik ciśnieniowy i poddać go konserwacji, podczas gdy drugi może być eksploatowany dalej z 50% całkowitej wydajności pompy i przy pełnym ciśnieniu roboczym.

5

Tłumik pulsacji o objętości 1,72 l tłumi wahania ciśnienia do minimum i w ten sposób dba o dobrą jakość cięcia i zmniejszenie zużycia rur i komponentów wysokociśnieniowych.

Przetwornik wysokociśnieniowy HYTRON®:

ŁATWOŚĆ KONSERWACJI

I DŁUGI OKRES UŻYTKOWANIA

Hytron Hochdruckübersetzer

STEROWANIE POMPY HYTRON®

Sterowanie elektroniczne z celowymi dodatkami w standardzie:

  • Różne funkcje analityczne dzięki czujnikom temperatury (dostępnymi jako wyposażenie opcjonalne)
  • Włączanie i wyłączanie przetworników wysokociśnieniowych 1 lub 2
  • Przyłącze magistrali Profibus do sterowania maszyny
  • Łagodny rozruch, aby unikać szczytowych wartości prądu
  • Elektroniczny dziennik do rejestracji danych
STEROWANIE POMPY HYTRON®