SAMOWZMOCNIENIE

SAMOWZMOCNIENIE

Dostępne są pompy do najwyższych ciśnień i komponenty do samowzmocnienia oraz kompletne urządzenia do przeprężeń i prób ciśnieniowych z ciśnieniami roboczymi do 12000 bar i wydajnościami tłoczenia do 0,5 litra na minutę.

POMPA DO NAJWYŻSZYCH CIŚNIEŃ Z SAMOWZMOCNIENIEM

Cały zespół pompy zamontowany jest na ramie podstawy. Obsługa realizowana jest za pomocą panelu obsługi, który kablem połączony jest z pompą. Możliwy jest bezstopniowy wstępny wybór maksymalnego ciśnienia próbnego wynoszącego do 12000 bar. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie. Wydajność pompy można nastawić bezstopniowo w zakresie od 0 do 0,5 litra na minutę, dzięki czemu możliwy jest zdefiniowany wzrost żądanego ciśnienia samowzmocnienia.

POMPA DO NAJWYŻSZYCH CIŚNIEŃ Z SAMOWZMOCNIENIEM

PRZETWORNIK CIŚNIENIA W GOTOWOŚCI

W celu zwiększenia dyspozycyjności można opcjonalnie zamontować w pompie do najwyższych ciśnień drugi przetwornik ciśnienia. Przełączanie z niskociśnieniowego na wysokociśnieniowy układ hydrauliczny odbywa się ręcznie.

NARZĘDZIA DO PRZEPRĘŻEŃ I OSPRZĘT DODATKOWY

Dostępne są narzędzia do przeprężeń z bogatej oferty standardowej i możliwe jest również wykonanie ich według specyficznych wymagań klienta.

NARZĘDZIA DO PRZEPRĘŻEŃ I OSPRZĘT DODATKOWY