STANOWISKA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH

STANOWISKA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH

Dostępne są urządzenia do prób ciśnieniowych o ciśnieniu roboczych wynoszącym do 5500 bar. Pompy wysokociśnieniowe dostępne są jako stacjonarne i przenośne zespoły o maksymalnej wydajności pompy wynoszącej 1 litr na minutę.

STACJONARNA POMPA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH

Cały zespół pompy zamontowany jest na ramie podstawy. Obsługa odbywa się za pomocą centralnego panelu obsługi. Możliwy jest bezstopniowy wstępny wybór maksymalnego ciśnienia próbnego wynoszącego do 5500 bar. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie. Wydajność pompy można wstępnie wybrać bezstopniowo w zakresie od 0 do 1 litra na minutę, dzięki czemu możliwy jest zdefiniowany wzrost żądanego ciśnienia próbnego.

STACJONARNA POMPA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH

MOBILNA POMPA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH

Cały zespół pompy zamontowany jest na wózku z urządzeniem sprzęgającym, jest więc przystosowany do mobilnych zastosowań na wolnym powietrzu. Dostępny jest on w różnych wersjach z zabezpieczeniem przeciwwybuchowym. Obsługa realizowana jest za pomocą zdalnego sterowania kablowego. Możliwy jest bezstopniowy wstępny wybór maksymalnego ciśnienia próbnego wynoszącego do 5500 bar. Po osiągnięciu nastawionego ciśnienia pompa wyłącza się automatycznie. Wydajność pompy można wstępnie wybrać bezstopniowo w zakresie od 0 do 1 litra na minutę, jak w przypadku stacjonarnej pompy do prób ciśnieniowych.

MOBILNA POMPA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH

STANOWISKA DO KONTROLI ZAWORÓW

Te stanowiska kontrolne przystosowane są do prób ciśnieniowych zaworów do ciśnienia roboczego wynoszącego 5500 bar. Dostępne są kompresory gazowe i akumulatory ciśnieniowe do testów z użyciem azotu oraz stanowiska hydrauliczne do przełączania napędów zaworów na otwieranie i zamykanie.

Całe wysokociśnieniowe stanowisko do kontroli zaworów sterowany jest za pomocą centralnego pulpitu sterowniczego. Jako generatora ciśnienia do 5500 bar można użyć mobilnej lub stacjonarnej pompy do prób ciśnieniowych.

STANOWISKA DO KONTROLI ZAWORÓW

NARZĘDZIA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH I OSPRZĘT DODATKOWY

Dostępne są standardowe narzędzia odciskowe i możliwe jest również wykonanie ich według specyficznych wymagań klienta.

NARZĘDZIA DO PRÓB CIŚNIENIOWYCH I OSPRZĘT DODATKOWY