Settings

URZĄDZENIA DO CIĘCIA STRUMIENIEM WODY, INFORMACJEOGÓLNE

Już w roku 1870 strumienie wody użyte zostały do wydobywania złota. Ale dopiero opracowanie pomp umożliwiło zwiększenie ciśnienia wody i użycie jej do cięcia najróżniejszych materiałów.

Na początku lat 80. wraz z domieszką cząstek fazy stałej wykonany został ostatni na razie nowatorski krok w technologii cięcia strumieniem wody, który odtąd umożliwia obróbkę praktycznie wszystkich materiałów strumieniem wody lub strumieniem wody ze ścierniwem.

ogólny

ZALETY

  • Brak uwarunkowanych termicznie zmian w ciętym materiale
  • Optymalne wykorzystanie materiału dzięki niewielkiej szczelinie cięcia
  • Cięcie można uruchomić i zatrzymać w materiale
  • Łatwe manipulowanie dzięki niewielkim siłom reakcji
  • Możliwość dwuwymiarowego i przestrzennego prowadzenia cięcia
  • Możliwość pracy niezależnej od kierunku

DWA WARIANTY PROCESU

Zasadniczo można wyróżnić dwa warianty procesu, cięcie czystym strumieniem wody i cięcie strumieniem wody z materiałem ściernym. Oba mogą być użyte zarówno do cięcia, jak również do czyszczenia i obróbki ubytkowej. W zależności od materiału i od wyboru parametrów w technologii cięcia strumieniem wody można uzyskać różne jakości krawędzi cięcia.

Czysty strumień wody

W przeciwieństwie do zastosowania w technice czyszczenia, gdzie przede wszystkim chodzi o równomierne usuwanie zanieczyszczeń na dużej powierzchni, do cięcia z użyciem strumienia wody używane są możliwie ciasno skoncentrowane strumienie. Średnice strumienia wynoszą od 0,1 do 0,5 mm. Aby uzyskać wymaganą gęstość energii w strumieniu, wytwarzane ciśnienie strumienia wynosi do 6000 bar. Odpowiada to naciskowi na podłogę słupa wody o wysokości 6000 metrów. W zależności od materiału czystym strumieniem wody można ciąć materiały o grubości do 300 mm.

Strumień wody z materiałem ściernym

Gęstość energii czystego strumienia wody jest często niewystarczająca do obróbki wielu materiałów technicznych. Z tego względu do odpowiednich zastosowań do strumienia wody dodaje się cząstki fazy stałej. Dzięki temu możliwa jest obróbka również tych materiałów, które nie mogą być cięte czystym strumieniem wody lub istotne zwiększenie wydajności cięcia w porównaniu z zastosowaniem czystego strumienia wody.

Jako tak zwanego ścierniwa używa się materiałów mineralnych o ostrych krawędziach, jak piasek granatu lub oliwin o uziarnieniu od około 0,1 do 0,3 mm. W zależności od zastosowania do cięcia wymagana ilość materiału ściernego wynosi od 100 do 800 g/min. Jak w przypadku cięcia czystym strumieniem wody, również w przypadku cięcia strumieniem wody z materiałem ściernym stosowane są ciśnienia wynoszące do 6000 bar. Średnica strumienia wynosi od 0,3 do 1,2 mm. Granica zastosowania w odniesieniu do grubości materiału w przypadku cięcia strumieniem wody z materiałem ściernym wynosi około 300 mm.

DWA WARIANTY PROCESU