PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO

BFT – Best Fluid Technology

BFT GmbH (dawniej centrum pomp wysokociśnieniowych Profit Center Hochdruckpumpen firmy BHDT, obecnie samodzielne przedsiębiorstwo tego samego właściciela) jest wykwalifikowanym technologicznie oferentem i producentem wysokociśnieniowych urządzeń i komponentów do cięcia strumieniem wody, dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz pomp do wytwarzania ciśnień (do 12000 bar) dla płynnych mediów. Produkujemy produkty o najwyższym standardzie technologicznym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, doborowi odpowiednich materiałów oraz gwarantującej najwyższą jakość realizacji zleceń wypracowaliśmy sobie doskonałą pozycję na rynku światowym.

Program produkcji obejmuje wszelki pompy wysokociśnieniowe z osprzętem dodatkowym.

Naszą siłą jest nie tylko wytwarzanie poszczególnych produktów, ale oferowane przez nas systemy wymagające wysokiego poziomu know-how w zarządzaniu projektem, szczegółowej koncepcji inżynierskiej i znajomości procesów technologicznych.

Strategia cięcia strumieniem wody

BFT GmbH współpracuje z wiodącymi wykonawcami instalacji w dziedzinie cięcia strumieniem wody. Wykonawcy instalacji sprzedają gotowe urządzenie, łącznie z komponentami wysokociśnieniowymi, i z reguły mogą również zapewnić jego konserwację.

Chętnie pomożemy w wyborze właściwego wykonawcy instalacji dla konkretnego specjalnego zastosowania. Nasi klienci OEM to specjaliści w zakresie cięcia strumieniem wody, którzy mogą zaoferować specyficzne rozwiązania dostosowane do klienta w najróżniejszych dziedzinach przemysłu.

Dzięki tej strategii firma BFT wraz z siecią OEM może zaoferować najlepsze rozwiązania, regionalne i specyficzne dla danej branży.

Franz H. Trieb Franz H. Trieb Dyrektor zarządzający

KAMIENIE MILOWE

KAMIENIE MILOWE

JAKOŚĆ

 • Spełnienie wymagań klientów i ich oczekiwań.
 • Dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa do uzyskania pozycji lidera rynku we wszystkich dziedzinach produktu dzięki wiodącej przewadze technologicznej i jakościowej.
 • Całkowite włączenie pracowników i ich stałe dalsze kształcenie w celu najlepszej możliwej realizacji zadań.
 • Poprawa przebiegów przez wyznaczenie celów jakościowych oraz w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska oraz ocenę realizacji tych celów na koniec roku obrachunkowego.
 • Stała kontrola skuteczności podręcznika jakości oraz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, łącznie z odpowiednimi przepisami prawa pracy.
 • Nieprzerwany proces doskonalenia przez ciągłe dopasowywanie przebiegów na wszystkich szczeblach.
 • Przekazywanie dalej dokładnych informacji wszystkich pracowników jako podstawa prawidłowych decyzji szczebla kierowniczego.
 • Zintensyfikowanie kontaktów handlowych ze standardowymi dostawcami dla obustronnych korzyści.
 • Ścisła kooperacja z klientami w obszarze rozwoju i zarządzania kosztami.
 • Przestrzegania ustawowych wytycznych dotyczących zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym, zagrożeniom zdrowotnym związanym z pracą oraz szkodom materialnym i ekologicznym.
JAKOŚĆ

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY

Uwaga: Certyfikaty będą właśnie wystawiane na nowe brzmienie nazwy firmy „BFT”, obecnie wystawione są jeszcze na „BHDT“. Kiedy nowe certyfikaty będą dostępne, zostaną natychmiast zaktualizowane.

 • ASME U2 Hönigsberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • ASME U2 Kapfenberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • ASME U Hönigsberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • ASME U Kapfenberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • AD 2000 fact sheet HP-0, HP 100 R,
  TRD 201 as well as EN ISO 3834-2 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • EN ISO 3834-2 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • PED 97/23/EG ModulePED 97/23/EG modules D/D1, D/D1,
  I/O/E1 and H/H1 for EU .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • EN ISO 9001:2008 and
  EN ISO 14001:2004 .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • ASME U3 Kapfenberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF

 • ASME U3 Hönigsberg ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • Manufacture License of Special
  Equipment for Pressure Vessels (China) .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF
 • SÜD-KOREA KGS (MOTIE) (1) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • SÜD-KOREA KGS (MOTIE) (2) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • SÜD-KOREA KGS (MOTIE) (3) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • GOST-RTN-Zertifikat (1) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • GOST-RTN-Zertifikat (2) ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • GOST-TR-Zertifikat ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • EN ISO 9001:2008 und
  EN ISO 14001:2004 für BHDT-Service .................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Download .PDF