PRZEDSIĘBIORSTWO

PRZEDSIĘBIORSTWO

BFT – Best Fluid Technology

BFT GmbH (dawniej centrum pomp wysokociśnieniowych Profit Center Hochdruckpumpen firmy BHDT, obecnie samodzielne przedsiębiorstwo tego samego właściciela) jest wykwalifikowanym technologicznie oferentem i producentem wysokociśnieniowych urządzeń i komponentów do cięcia strumieniem wody, dla przemysłu chemicznego i petrochemicznego oraz pomp do wytwarzania ciśnień (do 12000 bar) dla płynnych mediów. Produkujemy produkty o najwyższym standardzie technologicznym. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, doborowi odpowiednich materiałów oraz gwarantującej najwyższą jakość realizacji zleceń wypracowaliśmy sobie doskonałą pozycję na rynku światowym.

Program produkcji obejmuje wszelki pompy wysokociśnieniowe z osprzętem dodatkowym.

Naszą siłą jest nie tylko wytwarzanie poszczególnych produktów, ale oferowane przez nas systemy wymagające wysokiego poziomu know-how w zarządzaniu projektem, szczegółowej koncepcji inżynierskiej i znajomości procesów technologicznych.

Strategia cięcia strumieniem wody

BFT GmbH współpracuje z wiodącymi wykonawcami instalacji w dziedzinie cięcia strumieniem wody. Wykonawcy instalacji sprzedają gotowe urządzenie, łącznie z komponentami wysokociśnieniowymi, i z reguły mogą również zapewnić jego konserwację.

Chętnie pomożemy w wyborze właściwego wykonawcy instalacji dla konkretnego specjalnego zastosowania. Nasi klienci OEM to specjaliści w zakresie cięcia strumieniem wody, którzy mogą zaoferować specyficzne rozwiązania dostosowane do klienta w najróżniejszych dziedzinach przemysłu.

Dzięki tej strategii firma BFT wraz z siecią OEM może zaoferować najlepsze rozwiązania, regionalne i specyficzne dla danej branży.

Franz H. Trieb Franz H. Trieb Dyrektor zarządzający

KAMIENIE MILOWE

KAMIENIE MILOWE

MANAGEMENT HANDBUCH

 • IMS Handbuch ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF

JAKOŚĆ

 • Spełnienie wymagań klientów i ich oczekiwań.
 • Dalszy rozwój naszego przedsiębiorstwa do uzyskania pozycji lidera rynku we wszystkich dziedzinach produktu dzięki wiodącej przewadze technologicznej i jakościowej.
 • Całkowite włączenie pracowników i ich stałe dalsze kształcenie w celu najlepszej możliwej realizacji zadań.
 • Poprawa przebiegów przez wyznaczenie celów jakościowych oraz w zakresie bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska oraz ocenę realizacji tych celów na koniec roku obrachunkowego.
 • Stała kontrola skuteczności podręcznika jakości oraz bezpieczeństwa, ochrony zdrowia i ochrony środowiska, łącznie z odpowiednimi przepisami prawa pracy.
 • Nieprzerwany proces doskonalenia przez ciągłe dopasowywanie przebiegów na wszystkich szczeblach.
 • Przekazywanie dalej dokładnych informacji wszystkich pracowników jako podstawa prawidłowych decyzji szczebla kierowniczego.
 • Zintensyfikowanie kontaktów handlowych ze standardowymi dostawcami dla obustronnych korzyści.
 • Ścisła kooperacja z klientami w obszarze rozwoju i zarządzania kosztami.
 • Przestrzegania ustawowych wytycznych dotyczących zapobiegania wypadkom, chorobom zawodowym, zagrożeniom zdrowotnym związanym z pracą oraz szkodom materialnym i ekologicznym.
JAKOŚĆ

DOPUSZCZENIA I CERTYFIKATY

 • EN ISO 9001:2015 und EN ISO 14001:2015 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF
 • EN ISO 9001:2015 and EN ISO 14001:2015 ...................................................................................................................................................................................................................................................................................... Download .PDF